ข้อมูลนักวิจัย ภาณุรัชต์ บุญส่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภาณุรัชต์ บุญส่ง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Panurat Boonsong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0617632XXX
  • E-Mail Addresspanurat_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์, ศิลปวัฒนธรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00091
  จำนวนคนดู