ข้อมูลนักวิจัย กิตติชาติ โหมาศวิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.กิตติชาติ โหมาศวิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Kittichat Homaswin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*กองอาคารสถานที่
  • โทรศัพท์0818664XXX
  • E-Mail AddressHnong4540@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน ออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00133
  จำนวนคนดู