ข้อมูลนักวิจัย เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เธียรอุทัย ศิริประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Teanauthai Siriprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0863951XXX
  • E-Mail Addresstheerasak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารโคนม คอมพิวเตอร์ในการจัดการเลี้ยงสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00049
  จำนวนคนดู