ข้อมูลนักวิจัย วชิระ แสงรัศมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Vachira Sangrasamee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818278XXX
  • E-Mail Addressvung2000@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00061
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : แนวทางการออกแบบกรอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร พี่เลี้ยง 2. 2562 : การพัฒนาวัสดุทึบและกึ่งโปร่งแสงจากเรซินซีเมนต์ผสมแกลบและเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และท่อนไม้เทียมน้ำหนักเบาจากวัสดุผสม หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : พื้นที่(ในระหว่าง)และพื้นที่เคลื่อนไหว: แนวการศึกษาสู่การออกแบบทางเชื่อมพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การใช้วัสดุกล่องนมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใช้ในการออกแบบห้องสมุด ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การสร้างสรรค์กรอบอาคารสามมิติโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงตัวแปร หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนประกอบแผ่นหลังคาทางเลือกใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การพัฒนาวัสดุและแผ่นผนังฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับบ้านประหยัดพลังงานราคาถูก หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 13. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 14. 2557 : การพัฒนาวัสดุผสมเศษผ้าสำหรับวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนประกอบอาคาร หัวหน้าโครงการ 15. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 16. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 17. 2556 : การพัฒนาระบบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดสำเร็จรูปเพื่อการประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ 18. 2556 : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) ในการออกแบบบ้านไม้สำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย 19. 2555 : การออกแบบและก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉินและบ้านพักอาศัยสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ 20. 2555 : การศึกษาระบบการออกแบบสำหรับการผลิตบ้านไม้สำเร็จรูปขนาดเล็กในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา