ข้อมูลนักวิจัย วชิระ แสงรัศมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วชิระ แสงรัศมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Vachira Sangrasamee
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818278XXX
  • E-Mail Addressvung2000@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00297
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์บัวเสมือนจริงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : แนวทางการออกแบบกรอบอาคารเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร พี่เลี้ยง 4. 2562 : การพัฒนาวัสดุทึบและกึ่งโปร่งแสงจากเรซินซีเมนต์ผสมแกลบและเถ้าแกลบ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนประกอบแผ่นหลังคาทางเลือกใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และท่อนไม้เทียมน้ำหนักเบาจากวัสดุผสม หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : พื้นที่(ในระหว่าง)และพื้นที่เคลื่อนไหว: แนวการศึกษาสู่การออกแบบทางเชื่อมพื้นที่ พี่เลี้ยง 8. 2561 : การสร้างสรรค์กรอบอาคารสามมิติโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงตัวแปร หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การใช้วัสดุกล่องนมสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ใช้ในการออกแบบห้องสมุด ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาวัสดุและแผ่นผนังฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับบ้านประหยัดพลังงานราคาถูก หัวหน้าโครงการ 11. 2559 : การออกแบบและทำแบบจำลองอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 12. 2559 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 13. 2559 : การพัฒนาวัสดุก่อสร้างจากเศษหินของเหมืองแร่แอนดีไซต์สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 14. 2558 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 15. 2558 : การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยิปซัมสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 16. 2557 : การใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับพัฒนาเป็นมวลรวมในคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย 17. 2557 : การพัฒนาวัสดุผสมเศษผ้าสำหรับวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนประกอบอาคาร หัวหน้าโครงการ 18. 2557 : การออกแบบและก่อสร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้เศษหินภูเขาไฟสำหรับชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 19. 2556 : การพัฒนาระบบหน้าต่างและอุปกรณ์บังแดดสำเร็จรูปเพื่อการประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการ 20. 2556 : การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ (QFD) ในการออกแบบบ้านไม้สำเร็จรูป ผู้ร่วมวิจัย 21. 2555 : การศึกษาระบบการออกแบบสำหรับการผลิตบ้านไม้สำเร็จรูปขนาดเล็กในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 22. 2555 : การออกแบบและก่อสร้างบ้านพักฉุกเฉินและบ้านพักอาศัยสำเร็จรูป หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรการผลิตแผ่นฉนวนจากซีเมนต์โฟมยางพารา และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2558 : กรรมวิธีการผลิตวัสดุซีเมนต์ผสมผงเส้นใยเศษผ้าจากโรงงานรีไซเคิลเศษผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2558 : วัสดุแผ่นผนังสามมิติจากผ้าและสังกะสี ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2560 : สูตรวัสดุและกรรมวิธีการผลิตซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2558 : ที่พักถอดประกอบได้รูปแบบท่อนไม้เทียมจากท่อพลาสติก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : สูตรการผลิตแผ่นฉนวนจากซีเมนต์โฟมยางพารา และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2563 : สูตรวัสดุและกรรมวิธีการผลิตซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราและเส้นใยผ้า ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ