ข้อมูลนักวิจัย ประสพโชค หอปรีชากิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ประสพโชค หอปรีชากิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Prasobchoke Hoprichakit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814418XXX
  • E-Mail Addressmoo1974@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมเขตร้อน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00326
  จำนวนคนดู