ข้อมูลนักวิจัย ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Nuthasit Phathana-im
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897830XXX
  • E-Mail Addressph_nathasit@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญAutomotive and Control
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00468
  จำนวนคนดู