ข้อมูลนักวิจัย มรกต ประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)นายมรกต ประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)นายMorakot Prasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0817851XXX
  • E-Mail Addressmorakot.ps@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMs.Office
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00081
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2560 : การพัฒนาออกแบบสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตอาหารเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ผู้ร่วมวิจัย 2. 2560 : การสร้างเครื่องอัดรีดขนาดเล็กสำหรับผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : การออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนปลาร้าก้อน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2559 : กระบวนการขึ้นรูปวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยปอเสริมแรงในพอลิแลคติคเอสิทด้วยกระบวนการพลูทรูชั่น ผู้ร่วมวิจัย 5. 2559 : การใช้เส้นใยธรรมชาติเสริมแรงในพอลิแลคติคแอซิดสำหรับผลิตวัสดุคอมโพสิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย