ข้อมูลนักวิจัย ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sonsin Soponsakulwong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814053XXX
  • E-Mail Addresssonsin_su@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบผลิตภัณฑ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00071
  จำนวนคนดู