ข้อมูลนักวิจัย อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Apisit Tungkiatssilp
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0808171XXX
  • E-Mail Addressapisitjui@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00072
  จำนวนคนดู