ข้อมูลนักวิจัย ปัณณธร ศลิษฏ์ธนวัฒน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ปัณณธร ศลิษฏ์ธนวัฒน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Punnatharn Saisanit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0839719XXX
  • E-Mail Addresspunnatharn@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการควบคุม, พลังงาน และคอมพิวเตอร์ประยุกต์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00283
  จำนวนคนดู