ข้อมูลนักวิจัย อิสระ ขันติแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อิสระ ขันติแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Itsara Khantikaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0888686XXX
  • E-Mail Addressitsara@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสาขาเคมีอินทรีย์ สาขาเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การวิจัยในชั้นเรียน (CAI, Teaching Multimedia)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00136
  จำนวนคนดู