ข้อมูลนักวิจัย ทศพร สุธรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ทศพร สุธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Thosaporn Suthum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0896672XXX
  • E-Mail Addressthosporn17@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญจิตรกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00123
  จำนวนคนดู