ข้อมูลนักวิจัย สรชา ไววรกิจ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.สรชา ไววรกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Soracha Waiworagit
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0815821XXX
  • E-Mail Addressjinukun@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00128
  จำนวนคนดู