ข้อมูลนักวิจัย นวพรรษ จันทร์คำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นวพรรษ จันทร์คำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nawaphat Chankham
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addressknawaphas@hotmail.com, nawaphas@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์กราฟิก, การผลิตสื่อเพื่อการศึกษา, เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00059
  จำนวนคนดู