ข้อมูลนักวิจัย เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Saovapak Suktrakoolvait
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0870345XXX
  • E-Mail Addressssaovapak@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00052
  จำนวนคนดู