ข้อมูลนักวิจัย สุมนา ปานสมุทร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุมนา ปานสมุทร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sumana Pansamut
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0952483XXX
  • E-Mail Addresssue_pansamut@hotmail.com,pansamutsumana@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีอินทรีย์ , ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, สมุนไพร,เคมีอินทรีย์สังเคราะห์และ เคมีทั่วไป
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00035
  จำนวนคนดู