ข้อมูลนักวิจัย สุมิตร งะบุรง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุมิตร งะบุรง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sumitr Nga-burong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00044
  จำนวนคนดู