ข้อมูลนักวิจัย กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.KRidsanapong Lertbumroongchai
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0951166XXX
  • E-Mail Addresskridsanapong.ler@hotmail.com, touchpoint.in.th, khaooat.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเขียนตำราหนังสือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00045
  จำนวนคนดู