ข้อมูลนักวิจัย ยงยุทธ สกุลชาตรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยงยุทธ สกุลชาตรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yongyut Sakulchartree
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0814538XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางด้านศิลปะการจัดการความรู้ทางศิลปะสมัยใหม่
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00108
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์