ข้อมูลนักวิจัย พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Patthna suwansumrit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866105XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00577
  จำนวนคนดู