ข้อมูลนักวิจัย ขวัญชัย จ้อยเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ขวัญชัย จ้อยเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Kwanchai Choicharoen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0813136XXX
  • E-Mail Addresskwonchai@yahoo.com, kwanchai.c@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีการอบแห้ง การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00103
  จำนวนคนดู