ข้อมูลนักวิจัย ภูริพัฒน์ กันธา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Puripat Kantha
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0817240XXX
  • E-Mail Addresspuripat_k@rmutt.ac.th, joonjanz_462@hotmail.com, pooripat141@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00176
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : อิทธิพลของความเข้มข้นของสารสกัดจากหอมแดงต่อคุณสมบัติเบื้องต้นของไฮโดรเจลเจลาตินสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นแผ่นแปะสิว ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริก BCZT โดยการเติมอนุภาค BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การประดิษฐ์แก้วเซรามิกทันตกรรมระบบลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซต์สำหรับการบูรณะทางทันตกรรม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก้บเกี่ยวพลังงาน (Development of Lead-Free BCZT Piezoelectric Ceramic by BCTS Doping for Energy Harvesting Application) หัวหน้าโครงการ