ข้อมูลนักวิจัย ธวัชชัย ใจศิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธวัชชัย ใจศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tawatchai Chaisiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0851694XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00250
  จำนวนคนดู