ข้อมูลนักวิจัย มหาชาติ อินทโชติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มหาชาติ อินทโชติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mahachart Inthachot
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0851414XXX
  • E-Mail Addressinthachot5edt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00232
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ