ข้อมูลนักวิจัย อมร อัศววงศานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อมร อัศววงศานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Amorn Assavawongsanon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0891748XXX
  • E-Mail Addressritamorn_12@hotmail.com.
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสัตวศาสตร์ การประกวดตัดสินสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00428
  จำนวนคนดู