ข้อมูลนักวิจัย นรากร สิทธิเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรากร สิทธิเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.NARAKORN SITTITES
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์081-8620XXX
  • E-Mail Addressnarakorn04@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญศิลป
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00139
  จำนวนคนดู