ข้อมูลนักวิจัย กำธรเกียรติ มุสิเกต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.กำธรเกียรติ มุสิเกต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Komtornkaite Musikaite
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0873808XXX
  • E-Mail Addresskamtornkiat.m@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00081
  จำนวนคนดู