ข้อมูลนักวิจัย ชัยพร ระวีศิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ชัยพร ระวีศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chaiyaporn Raveesiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0819200XXX
  • E-Mail Addressraveesiri@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญศิลปะภาพพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00088
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์