ข้อมูลนักวิจัย ชาคร ชินวงศ์อมร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chakorn Chinvongamorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0896115XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญชีวเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู