ข้อมูลนักวิจัย จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Julaluk Watthananon
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0815311XXX
  • E-Mail Addresswatthananon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสื่อมัลติมีเดีย, การพัฒนาระบบคลังข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00077
  จำนวนคนดู