ข้อมูลนักวิจัย รวมพร โพธิ์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissRuamporn Potong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0801331XXX
  • E-Mail Addressja.ruamporn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00028
  จำนวนคนดู