ข้อมูลนักวิจัย นรรจพร เรืองไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรรจพร เรืองไพศาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nanjaporn Roungpaisan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0843866XXX
  • E-Mail Addressnanjaprs@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญทำวิจัย, ผลงานตีพิมพ์วิชาการ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00224
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การวิเคราะห์วัสดุสิ่งทอคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงเพื่อพัฒนาชุดแรงดันสำหรับการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ออกแบบโครงสร้างของเส้นใยพอลิเมอร์ทางชีวภาพที่มีสมบัติเสริมแรงในตัวเองเพื่อประยุกต์ใช้งานผนัง หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : แผ่นดูดซับเสียงหลายชั้นจากพอลิแลคติกแอซิดและเส้นใยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันจากกระดาษรีไซเคิ้ลกล่องนมและนอนวูฟเวนทางชีวภาพแบบหลายชั้น หัวหน้าโครงการ 7. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : โครงการการเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเสื่อลำแพนด้วยการพิมพ์สีและลวดลาย ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : การผลิตแผ่นและการเพิ่มมูลค่าเสื่อลำแพนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานเชิงเทคนิค ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : การขึ้นรูปผ้าไม่ทอพอลิแลคติกแอซิดผสมผงใบชา ผู้ร่วมวิจัย