ข้อมูลนักวิจัย พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissPornnapa Pornpunpaibool
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0865179XXX
  • E-Mail Addressporanapa@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบ, งานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00029
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย