ข้อมูลนักวิจัย ฐิตาภา สินธุรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Thitapa Sinturat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0861004XXX
  • E-Mail Addressthitapa_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษเฉพาะทาง English for Specific Purposes
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00532
  จำนวนคนดู