ข้อมูลนักวิจัย ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Supanicha Srivorradatpaisan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859955XXX
  • E-Mail Addresssupanicha@windows.live.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00587
  จำนวนคนดู