ข้อมูลนักวิจัย พึงใจ พิชยอนุตรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พึงใจ พิชยอนุตรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Phuengjai Phichaya-anutarat
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0982698XXX
  • E-Mail Addressphuengjai.th@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิเคราะห์ข้อมูล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00025
  จำนวนคนดู