ข้อมูลนักวิจัย สิริแข พงษ์สวัสดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sirikhae Pongswat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองอธิการบดี
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0814860XXX
  • E-Mail Addresspongswat_s@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสาหร่ายและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2561 : การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด ผู้ร่วมวิจัย 2. 2561 : โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในน้ำเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพอายุนานในระบบบำบัดน้ำเสียขีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์ พี่เลี้ยง 5. 2560 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารอินทรีย์มีพิษในนํ้าเสียความเข้มข้นสูงด้วยการเติมตะกอนจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงอายุนานในระบบบำบัดนํ้าเสียชีวภาพแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์และเอสบีอาร์ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2560 : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2558 : การศึกษาการหยุดการทำงานของยีน PHA depolymerase และการเลือกใช้แหล่งคาร์บอนราคาถูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) จากแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ค้นพบในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2557 : การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการทางเอนไซม์ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2556 : การตรวจหาจุลินทรีย์ที่ผลิตพลาสติกชีวภาพ (PHA) และเอนไซม์หลักที่ควบคุมวิถีเมตาบอลิซึมของ PHA อย่างรวดเร็วโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอร์เรส (พีซีอาร์) ผู้ร่วมวิจัย 11. 2552 : การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์กระดังงา ผู้ร่วมวิจัย