ข้อมูลนักวิจัย ศุกันยา ห้วยผัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศุกันยา ห้วยผัด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sukanya Huaypad
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0846965XXX
  • E-Mail Addresssukanya_huaypad_9@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCorporate Social Responsibility
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00104
  จำนวนคนดู