ข้อมูลนักวิจัย สุจยา ฤทธิศร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุจยา ฤทธิศร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sujaya Ritthisorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891076XXX
  • E-Mail Addressritthisorn_s@yahoo.co.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00421
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงงานผลิตไอศครีม หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงานผลิตไอศครีม หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ 5. 2559 : การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2557 : เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี”เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2556 : การผลิตกระดาษหัตถกรรมจากเปลือกสับปะรด หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ