ข้อมูลนักวิจัย กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kanokwan Rudisirisak
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816794XXX
  • E-Mail Addresskwak_kanokwan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00170
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : องค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากบัวขาวมงคล หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : สารสำคัญในน้ำส้มควันไม้ที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำส้มควันไม้ ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น และการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : อุตสาหกรรมชุมชนสารสกัดธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้นด้วยชีวเทคโนโลยีชุมชน จากผักและผลไม้ เพื่อผลิตสินค้าอุปโภค วิสาหกิจชุมชนหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2559 : การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกพืช หัวหน้าโครงการ 6. 2556 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรต้านการอักเสบ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ