ข้อมูลนักวิจัย ปาริชาติ แปลงไธสง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ปาริชาติ แปลงไธสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Parichad Plangtaisong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0814233XXX
  • E-Mail Addressp_parichad@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญกายภาพบำบัด
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00033
  จำนวนคนดู