ข้อมูลนักวิจัย ประนอม พันธ์ไสว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pranom Punsawai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814502XXX
  • E-Mail Addressppunsawai@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00507
  จำนวนคนดู