ข้อมูลนักวิจัย สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Suwarin Pattamavorakun
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addresssuwarinp@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00110
  จำนวนคนดู
รางวัล