ข้อมูลนักวิจัย ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Srlkanjana Jatuphatwarodom
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0813119XXX
  • E-Mail AddressSrikanjana555@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00242
  จำนวนคนดู