ข้อมูลนักวิจัย สลิตตา สาริบุตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สลิตตา สาริบุตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.sarita saribud
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00269
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย