ข้อมูลนักวิจัย อาทิตยา เงินแดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อาทิตยา เงินแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Artitaya Ngurndang
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0840064XXX
  • E-Mail Addressartit.fah@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00165
  จำนวนคนดู