ข้อมูลนักวิจัย ธฤษญา กองแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธฤษญา กองแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tharitsaya Kongkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0891352XXX
  • E-Mail Addresstharitsaya@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์หลักทรัพย์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00098
  จำนวนคนดู