ข้อมูลนักวิจัย สุลกัณยา บุณยโยธิน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุลกัณยา บุณยโยธิน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sulaganya Punyayodhin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894393XXX
  • E-Mail Addresskhrujeab@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญภาษาอังกฤษ,ภาษาศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00093
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : นวัตกรรมชุดบัตรภาพมาตรฐานสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการรับรู้และความคิด: การศึกษาค่าปกติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : โมเดลเชิงสาเหตุของความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานส่วนหน้าของธุรกิจโรงแรมที่บริหารงานแบบอิสระในกรุงเทพฯ พี่เลี้ยง 3. 2566 : การออกแบบคลิปวิดีโอร่วมกับชุมชนคนหูหนวกด้านความหลากหลายทางภาษามือจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทย พี่เลี้ยง 4. 2563 : สื่อช่วยสอนเพื่อผู้พิการทางสายตา: อักษรเบรลล์พื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยการพิมพ์หลายมิติ หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : เส้นทางภาษาที่กำลังจะสูญหายของวิถีแห่งข้าว หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : การ์ดเล่นเกมประสมคำภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา และวิธีการเล่นการ์ดเกมส์ดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2561 : การ์ดเล่นเกมประสมคำภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา และวิธีการเล่นการ์ดเกมส์ดังกล่าว ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 24. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 25. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 26. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 27. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 28. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 29. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 30. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 31. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 32. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 33. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 34. 2565 : ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ