ข้อมูลนักวิจัย สายเพชร์ ประภาวิชา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สายเพชร์ ประภาวิชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Saiphet Praphawicha
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0820645XXX
  • E-Mail Addresspapong_ha@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญความรู้ทางแผนไทยทั้งหมด (เวชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย และเภสัชกรรมแผนไทย)
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00075
  จำนวนคนดู