ข้อมูลนักวิจัย ศศิรดี จันทสี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศศิรดี จันทสี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sasiradee Jantasee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0879069XXX
  • E-Mail Addresssasiradee.j@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญตัวเร่งปฏิกิจิราเมทัลโลซีน, พอลิเมอร์
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00457
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลผ่านทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบกรวยหมุน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : แหล่งคาร์บอนใหม่จากเศษใยฝ้ายที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวภาพที่ได้จากกากถั่วเหลืองโดยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะบนอะลูมินา หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ผลิตได้ จากเครื่องผลิตน้ำดื่มสมาร์ทมัลติฟังก์ชัน รุ่น TKW-1 AirWater System ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การพัฒนาเอทานอลเป็นวัตถุดิบตั้งต้นหมุนเวียนสำหรับการผลิตสารเคมีที่มีมูลค่าทดแทนวัตถุดิบจากปิโตรเลียม หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มด้วยปฏิกิริยาทรานส์ เอสเทอริฟิเคชันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจานหมุนร่วมด้วยอัลตร้าโซนิค ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสมเพื่อเพิ่มค่าการเลือกเกิดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : ปฏิกิริยาการขจัดน้ำขอเอทานอลในสถานะของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานอลูมินา หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : พัฒนาศักยภาพด้านพลังงานจากกระบวนการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : การผลิตเอทิลีนจากปฏิกิริยาการขจัดของน้ำไบโอเอทานอลที่ผสม 1-โพรพานอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดกรด หัวหน้าโครงการ 11. 2561 : ปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลในสถานะของเหลวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาฐานอะลูมินา หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการไพโรไลซิสร่วมระหว่างน้ำมันเครื่องใช้แล้วกับขยะพลาสติกผสม หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การร่วมผลิตไฮโดรคาร์บอน C2 และกำลังไฟฟ้าจากมีเทนโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็งร่วมด้วยแบบเบดนิ่ง ผู้ร่วมวิจัย